หมอด้านจิตวิทยามี 6 สาขาด้วยกันแต่กันตามแต่ละสาขาเอกมี จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการปรึกษาและ จิตวิทยาการแนะแนว
1.จิตวิทยาคลินิก งานส่วนใหญ่จะอยู่กับคนไข้ในโรงพยาบาลและเป็นนักจิตวิทยาตามสถานพินิจหรือศาลประเมินผู้ต้องหาแต่จะต้องทำการสอบใบประกอบโรคศิลป์ก่อนถึงจะสามารถเปิดคลินิกเองได้แต่จากที่สังเกตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเปิดเป็นของตัวเองซักเท่าไหร่นัก
2.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ด้านนี้จะประยุกต์ใช้เกี่ยวกับบริหารบุคลากรเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานสูงสุด มีการจัดฝึกอบรมพนักงานได้ตำแหน่งนี้จะเป็นฝ่ายบุคคลในองค์กรต่างๆนั้นเอง
3.จิตพัฒนาการ เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์นั้นเองโดยไม่ได้เน้นว่าวัยไหนแต่เป็นทุกเพศทุกวัยเพื่อหาวิธีที่จะทำให้คนๆนึงนั้นสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งมีผลกับการพัฒนาด้านอื่นๆตามมาด้วยเช่นกัน
4.จิตวิทยาสังคม จะคลายกับจิตวิทยาคลินิกต่างกันตรงที่จะใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าจิตวิทยาคลินิกและ ค่อยป้องกันปัญหาไม่ใช่รักษาคนไข้โดยตรง ดูและศึกษาความเกี่ยวของกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
5.จิตวิทยาการปรึกษา ขึ้นว่าการปรึกษานั้นก็บอกโดยตรงอยู่แล้วให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ทำการรักษาคนไข้เหมือนจิตวิทยาคลินิก เน้นมองปัญหาของผู้ที่มาปรึกษาเพื่อให้เค้านำไปปรับปรุงและใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเหมือนคนปกติทั่วไป เช่น คนที่คิดสั้น คนที่มีปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้
6.จิตวิทยาการแนะแนว จะเรียนไปทางแนะแนวเป็นอาจารย์แนะแนวในโรงเรียน เช่นหลักการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนแต่ละคนที่มีความต้องการพิเศษจะคนอื่นเช่นเด็กที่มีปัญหาต่างๆ ซึ่งบางท่านก็จะเป็นอาจารย์ปกติแต่อาจจะได้รับการผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมมา
    สรุปแล้วนักจิตวิทยาไม่ได้มีหน้าที่อยู่แค่กับคนไข้อย่างเดียวเท่านั้นเสมอไปยังมีอีกหลายวิชาเองที่ให้เลือกศึกษาได้ซึ่งถ้ากลัวคนคนไข้หรือที่เราเรียกว่าคนบ้านั้นก็ลองดูด้านอื่นได้ว่าสนใจแบบไหนจบมามีงานทำแน่นอน

หมอโรคจิตต้องอยู่กับคนโรคจิตอย่างเดียวหรอไงมีสาขาอื่นหรือเปล่า

สาระน่ารู้อื่นๆ
1.ทำไมต้อง JCI จำเป็นหรือไม่อยากรู้มาดูกัน
2.แพทย์ กับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหมือนแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิง
3.ก็แค่การแปรงฟันทั่วไปสำคัญแค่ไหน
4.อ้วนไม่หล่อไม่สวยแถมยังน่ากลัวไม่เชื่อก็ลองดู
5.คลินิกที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในเวลานี้ของไทยแพงอย่างเดียวหรือไม่
6.นั่งทำงานอย่างเดียวก็ป่วยตายได้
7.ตาดีได้ตาร้ายเสียอยากสวยอยากหล่อดูให้ดี
8.ศูนย์รวมหมอเฉพาะทางที่น่าจะมากที่สุด
9.เมื่อไหร่ควรทิ้งหรือควรเก็บเสียดายแล้วจะเสียใจ
10.ถ้าคุณต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
11.อาหารอย่างไรดีต่อสุขภาพพวกคุณรู้กันหรือป่าว
12.เมื่อคุณออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายมากแค่ไหน
13.คุณคิดว่าการนอนช้าหรือเร็วนั้นมีผลต่อสุขภาพหรือป่าว
14.การกินอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนั้นที่แท้จริงและดีหรือไม่ดี
15.มลพิษในปัจจุบันนี้มีผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเรามากแค่ไหน
16.การตรวจสุขภาพร่างกายนั้นดีมากแค่ไหนกัน
17.การดื่มน้ำนั้นสำคัญต่อสุขภาพร่างกายมากแค่ไหน
18.บุหรี่นั้นมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายมากแค่ไหน
19.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจริงหรือไม่