สาเหตุของโรคซึมเศร้า คืออะไร

news-depression-site-new

โรคซึมเศร้า คือ โรคทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบันนี้ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อีกทั้งยังสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ สำหรับสาเหตุหลัก จะเกิดหลังจากผู้ป่วยประสบพบเจอเหตุการณ์เลวร้าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึก เช่น การสูญเสีย, ความผิดหวัง เป็นต้น การที่ใครสักคนที่เป็นโรคนี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ หรือล้มเหลว เนื่องจากวงการแพทย์ออกมายืนยันว่า โรคซึมเศร้า มีสาเหตุมาจากการทำงานของระบบสมองซึ่งผิดปกติไป หากแต่ในปัจจุบันโรคซึมเศร้ารักษาได้ด้วยการใช้ยาควบคู่ไปกับการรักษาทางจิตใจ ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็สามารถเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน , การทำงาน รวมทั้งความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จนกระทั่งนำไปสู่ภาวะที่รุนแรงมากขึ้น เช่น เกิดอาการหลงผิด, หูแว่ว, ทำร้ายตนเองหรือต้องการฆ่าตัวตาย

depression-news-site-new

สำหรับ โรคซึมเศร้า ก็สามารถแบ่งออกได้มากมายหลายประเภท ส่งผลให้ผู้ป่วยซึมเศร้าแต่ละคน มีอาการแตกต่างกันออกไป เช่น

โรคซึมเศร้าแบบ Major Depression
ผู้ป่วย จะมีความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด คือ มีอารมณ์ซึมเศร้าติดกันยาวนานกว่า 2 สัปดาห์ และผู้ป่วยจะมีอาการเศร้าสลดเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำตามปกติ ที่เพราะฉะนั้นคุณควรเริ่มรักษาเสียตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะจะช่วยยับยั้งไม่ให้โรคซึมเศร้าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้อีกด้วย

โรคซึมเศร้า Dysthymia Depression
ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าชนิดแรก หากแต่จะเป็นอย่างยาวนานต่อเนื่องนานกว่ามาก โดยจะมีอาการอย่างน้อย 2 ปี และมักจะมีอาการต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปี แต่อาการจะไม่ปรากฏรุนแรง จนถึงขนาดทำอะไรไม่ได้ เพราะผู้ที่ป่วยจะมีอารมณ์ปกติกับอารมณ์กิ่งสลับไปด้วย

โรคซึมเศร้าแบบ Bipolar disorder
ผู้ป่วยบางรายจะมีอารมณ์เศร้าซึม สลับกับอาการร่าเริงแจ่มใส ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว หรือ ต่างขั้วกัน โดยอาการซึมเศร้าชนิดนี้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจ รวมทั้งมักส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือตัดสินใจผิดๆ นอกจากนี้อาจมีความคิดฆ่าตัวตายแวบเข้ามา ในช่วงที่เกิดอาการซึมเศร้าได้

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณสังเกตเห็นคนรอบข้าง หรือสงสัยว่าตัวเองและคนใกล้ตัวกำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้า อย่าได้ทำเป็นเมินเฉย ควรพาเขามาปรึกษาเพื่อพบแพทย์ ถ้าผู้ป่วยได้รับการบำบัดและรักษาอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่เหมาะสม คุณและคนใกล้ตัวก็จะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป

วิธีรักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนี้
สำหรับวิธีการรักษาของโรคซึมเศร้ามีหลายวิธี เช่น การพูดคุยให้คำปรึกษา, การทำจิตบำบัด ร่วมด้วยการใช้ยากลุ่มต้านเศร้า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดีขึ้นได้จนกระทั่งกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ดังเดิม