สาเหตุโรคหัวใจ คืออะไร

new-Heart-Disease-news-site

โรคหัวใจ คือ โรคที่ส่งผลต่อระบบการทำงานของหัวใจ โรคหัวใจ สามารถแบ่งได้เป็นหลายโรค เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจ,โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคลิ้นหัวใจรั่ว, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น

โดยสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณสามารถป้องกันได้ เช่น สูบบุหรี่, ดมควันบุหรี่ รวมทั้งการรับประทานอาหารบางประชนิด เช่น อาหารที่มีไขมันสูง, อาหารหวาน และอาหารเค็ม นอกจากนี้การมีน้ำหนักส่วนเกินจำนวนมาก เพราะฉะนั้นคุณจึงควรหมั่นตรวจสุขภาพ, วัดระดับความดันโลหิต รวมทั้งระดับน้ำตาลในเลือดให้คงอยู่ในปริมาณปกติ

Heart-Disease-new-news-site

อาการของโรคหัวใจ

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ก็ส่งผลทำให้โรคหัวใจมีอาการแตกต่างกันไป ตามแต่ละชนิด

  • โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก พร้อมปวดร้าวไปตามกราม, แขน, ลำคอ,ท้อง หรือบริเวณหลัง นอกจากนี้อาจมีอาการเหนื่อยล้า, อ่อนเพลียและไม่มีแรง
  • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติไป เช่น มีอาการเต้นเร็วผิดปกติ, ช้าผิดปกติ หรือเต้นไม่สม่ำเสมอ แต่บางครั้งผู้ป่วยก็อาจแสดงอาการ หอบ, เหนื่อยง่าย, แน่นหน้าอก อีกทั้งยังสามารถเป็นลมได้เช่นเดียวกัน
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่าย, หายใจไม่อิ่ม และจะเกิดอาการมากขึ้น เมื่อต้องออกแรงมากขึ้น ถ้าผู้เป็นที่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขั้นรุนแรง จะส่งผลทำให้มีอาการเหนื่อยล้า ถึงแม้จะนั่งอยู่เฉยๆ ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีอาการบวมตามแขน, ขา, หนังตา และมีอาอาการอ่อนเพลีย
  • โรคหัวใจพิการ เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งสามารถแสดงอาการได้ทันทีเมื่อแรกคลอด หรืออาการจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อโตขึ้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่มีอาการเขียว กับกลุ่มไม่มีอาการเขียว เช่น เหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย หรือทำการงานใดอื่นๆ ก็จะแสดงอาการเหนื่อยหอบเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน หากแต่ผู้ป่วยเด็กที่มีอาการมากจะทำให้เลี้ยงไม่โต แต่ถ้าเป็นเด็กทารก ก็มีอาการเหนื่อยล้า ขณะให้นม หรือมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจอยู่บ่อยครั้ง เป็นต้น
  • โรคลิ้นหัวใจ อาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรง สำหรับในกลุ่มที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย จะไม่แสดงอาการใดๆ ปรากฏออกมาเลย หรือ อาจได้ยินเสียงที่ไม่ปกติจากการตรวจร่างกายเท่านั้น แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติของลิ้นหัวใจมาก ก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายมาก
  • โรคติดเชื้อที่หัวใจ จะปรากฏว่าผู้ป่วยมีไข้ และมักเป็นไข้เรื้อรังเสียด้วย, เกิดอาการอ่อนเพลีย, เหนื่อยล้า, หัวใจเต้นผิดปกติ, ไอเรื้อรังแบบแห้งๆ ขาบวม และมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง