แพทย์ กับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหมือนแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

Health-Knowledge-team
รู้หรือไมแพทย์ใช้เวลาเรียนทั้ง หมด 6 ปีจนกว่าจะจบหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตหรือบัณฑิตแพทย์ เมื่อเรียนจบแล้วต้องมีการทำงานหรือชดใช้ทุนของแพทย์เป็นเวลา 3 ปีโดยมีการระบุว่าต้องทำงานให้หน่วยงานของรัฐซึ่งถ้าไม่ทำตามก็จะต้องจ่าย ค่าชดเชยให้รัฐโดยสัญญาทำไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการศึกษา แล้วถ้าเกิดว่าแพทย์ท่านนั้นเค้าไม่ได้ใช้ทุนของแพทย์ละจะต้องทำงานชดใช้ หรือเปล่าเพราะไม่ได้มีข้อไหนที่บอกแบบอื่นซึ่งทำให้แอบงงเล็กน้อย พอครบ 6 ปีแล้วสิ่งที่ได้คือเป็นแพทย์ทั่วไปโดยแพทย์ทั่วไปนั้นถึงแม้ว่าจะเรียกว่า แพทย์ได้แล้วก็สามารถรักษาคนไข้ได้แค่พื้นฐาน ถ้าแพทย์ท่านนั้นต้องการทำการรักษามากกว่านี้ก็จะต้องหรือเจาะจงก็จะต้อง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยจะใช้เวลาเรียนอีก อย่างน้อย 3-5 ปีเลยทีเดียวจากนั้นก็ต้องทำการสอบในส่วนของสิ่งที่เน้นไปเฉพาะทางนั้นๆอีก ที เท่ากับว่าแพทย์ท่านนั้นจะมีทั้งใบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และใบวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมเป็นทั้งหมด 2 ใบด้วยกัน ปัจจุบันนี้แพทย์ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางเสมอไป ฉะนั้นก่อนทำการรักษาถ้าไม่แน่ใจสามารถขอตรวจสอบก่อนได้ เพราะแพทย์เฉพาะทางนั้นบางท่านก็ไม่สามารถรักษาได้ทุกคนเสมอไปจากสิ่งที่เจอ มาทำให้รู้ว่าลักษณะแบบไหนยังสามารถรักษาได้หรือไม่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นมักจะมีความกลัวมากกว่าความกล้า อะไรที่เสี่ยงส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงหรือบอกให้คนไข้ทราบถึงผลทั้งหมดก่อนจะทำ การรักษา ไม่ใช่รอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วจึงแก้ตัวเพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะมีผลต่อ คนไข้มากมายทีเดียวเลย โดยปัจจุบันนี้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 80 สาขาที่แพทย์สภาระบุไว้โดยสาขาที่แพทย์สภาไม่รับรองคือ “เวชศาสตร์ชะลอวัย-ความงาม” ถ้าหามีการรักษาลักษณะนี้ต้องระวางโทษ 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับยังไงแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนใช้บริการ