ศูนย์รวมหมอเฉพาะทางที่น่าจะมากที่สุด

cover-Health-Knowledge

หมอเฉพาะทางคือหมอที่เก่งที่สุด ในด้านนั้นๆส่วนใหญ่แล้วจะกระจายกันอยู่ตามโรงพยาบาลต่างกันซะมากกว่าเพราะ มีความต้องการตัวสูง ส่วนคลินิกนั้นจะไม่ค่อยมีนอกเสียจากว่าแพทย์นั้นจะเปิดคลินิกเองด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชฯทรงได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาพยาบาลจึงได้จัดตั้งคลินิก ศูนย์แพทย์พัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการรักษาประชาชนทั่วไปใจกลางเมืองกรุงเทพด้วยเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ย่านพระราม 9 ด้วยเงินส่วนพระองค์เองโดยจุดประสงค์หลักที่ทรงตั้งใจทำคือ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาชาไว้บริการแก่ประชาชน เพราะโรงพยาบาลบางที่ก็ไม่ได้มีแพทย์เฉพาะทางอยู่ตลอดเวลาทรงคำนึงถึงความ ต้องการของผู้ป่วยมาเป็นหลักในวันที่ 29 กันยายน 2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงเสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อนทรงเจิมสิริมงคลบนแผ่นศิลาฤกษ์จำลอง ระบบการทำงานก็เป็นมาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยเพราะพระองค์ได้พระราชทาน เครื่องมือให้ที่ศูนย์ด้วยจากนั้นต่อมามีผู้มารับการมากขึ้น คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจึงได้เปิดอาคารเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษา พระองค์เองก็ทรง พระราชทานที่ดินเพิ่มขึ้นให้อีกจำนวน 14 ไร่ สิ่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของประชาชนและทรง ให้ความสำคัญด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก ยังมีอีกหลายอย่างที่พระองค์ทรงใส่ใจและทำเพื่อประชาชนของท่าน แต่มีบางท่านก็บอกว่าราคานั้นสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปถูกกว่าเอกชนก็จะ นับว่าเป็นราคากลางๆถ้าจะบอกว่าแบบนั้น หรือว่าคนเยอะรอคิวนานนั้นอาจเป็นเพราะมีคนมาใช้บริการมากรวมถึงการไว้วางใจ ในเรื่องของการรักษาและชื่อเสียงที่มีมานานกว่าเกือบ 20 ปี อาคารแรกนั้นชื่ออาคาร บวรเวชรักษ์อีกอาคาร ราชเวชชาอาคารท่านใดที่อยู่หรือสะดวกก็ลองไปใช้บริการกันดูได้นะครับ